Atmosférické zrážky

Popis pripoistenia

Dážď alebo lejak, ktoré spôsobia škodu cez strechu, uzatvorené okná, dvere, obvodové steny alebo iné stavebné súčasti.

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu majetku.