Búracie práce

Popis pripoistenia

Škody spôsobené búracími a demolačnými prácami bez použitia  trhavín/výbušnín.

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu zodpovednosti.