Búrlivý vietor min. 60 km/h

Popis pripoistenia

Búrlivý vietor o sile minimálne 60 km za hodinu, ktorý spôsobí  škodu v okolí miesta poistenia a na poistených veciach.

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu majetku.