Čisté finančné škody

Popis pripoistenia

Spôsobenie škody z poistenia zodpovednosti. Je to peňažná škoda, ktorá nevznikla následkom poškodenia veci alebo škodou na živote a zdraví.

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu zodpovednosti.