Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané

Popis pripoistenia

Zodpovednosť za veci, ktoré sú prenajaté, požičané alebo užívané. 

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu zodpovednosti.