Cudzie veci prevzaté

Popis pripoistenia

Zodpovednosť za veci, ktoré sú  v oprave, úprave, úschove alebo inak prevzaté. 

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu zodpovednosti.