Demontáž, remontáž nepoškodených vecí

Popis pripoistenia

Úhrada nákladov na nevyhnutné opatrenia, ktoré pomôžu k znížiť riziko hroziacej poistnej udalosti alebo slúžia na zmiernenie následkov poistnej udalosti. 

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu majetku.