Pripoistenie

Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu

Popis pripoistenia

Vykryte si financie v čase nevyhnutného liečenia úrazu.

V prípade, že je čas potrebný na vaše liečenie po úraze dlhší ako 2 týždne, vyplatíme vám celé poistné plnenie.

Môže byť súčasťou poistenia: