Pripoistenie

Denné odškodné za pobyt v nemocnici

Popis pripoistenia

Kryjeme vás celý rok. V prípade vášho nevyhnutného liečebného pobytu v nemocnici z dôvodu choroby alebo úrazu vám vyplatíme denné odškodné od 1. dňa pobytu v nemocnici až do dňa, kým sa váš stav nezlepší natoľko, že budete môcť ísť domov. Toto krytie vám platí až 360 dní.

Môže byť súčasťou poistenia: