Pripoistenie

Denné odškodné za pobyt v nemocnici - bez ochranných lehôt

Popis pripoistenia

Kryjeme vás celý rok. V prípade vášho nevyhnutného liečebného pobytu v nemocnici z dôvodu choroby alebo úrazu vám vyplatíme denné odškodné od 1. dňa pobytu v nemocnici až do dňa, kým sa váš stav nezlepší natoľko, že budete môcť ísť domov. Toto krytie vám platí až 360 dní. 

Nový variant pripoistenia je bez ochranných lehôt, čo znamená, že plníme od prvého dňa poistenia.

Môže byť súčasťou poistenia: