Pripoistenie

Dočasné životné pripoistenie pre prípad smrti

Popis pripoistenia

Postarajte sa o blízkych. V prípade smrti vyplatíme dohodnutú poistnú sumu osobe alebo osobám, ktoré si sami určíte.

Môže byť súčasťou poistenia: