Havária rozvodov – oprava / výmena

Popis pripoistenia

Poisťovňa uhradí náklady pri škode na vodovodnom zariadení - vyhľadanie, oprava alebo výmena poškodených rozvodov vody, tepla a odpadových potrubí.

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu majetku.