Pripoistenia

Invalidita komplet - bez ochranných lehôt

Popis pripoistenia

V prípade dojednania invalidity komplet (plná alebo čiastočná invalidita) vám pri poistnej udalosti vyplatíme celú sumu naraz.

Nový variant pripoistenia je bez ochranných lehôt, čo znamená, že plníme od prvého dňa poistenia.

Môže byť súčasťou poistenia: