Pripoistenie

Invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy

Popis pripoistenia

  • V prípade dojednania plnej invalidity s výplatou dôchodku vám pri poistnej udalosti budeme vyplácať pravidelný dôchodok. 
  • V prípade dojednania plnej invalidity s výplatou poistnej sumy vám pri poistnej udalosti vyplatíme celú sumu naraz.

Môže byť súčasťou poistenia: