Pripoistenie

Invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy - bez ochranných lehôt

Popis pripoistenia

  • V prípade dojednania plnej invalidity s výplatou dôchodku vám pri poistnej udalosti budeme vyplácať pravidelný dôchodok. 
  • V prípade dojednania plnej invalidity s výplatou poistnej sumy vám pri poistnej udalosti vyplatíme celú sumu naraz.

Nový variant pripoistenia je bez ochranných lehôt, čo znamená, že plníme od prvého dňa poistenia.

Môže byť súčasťou poistenia: