Pripoistenie

Odškodné za chirurgický zákrok

Popis pripoistenia

S nami sa o peniaze báť nemusíte. Ak vám bol vykonaný chirurgický zákrok z dôvodu telesného poškodenia spôsobeným úrazom alebo chorobou, vyplatíme vám prostriedky, ktoré budete môcť ľubovoľne použiť. Vyplatené percentá budú narastať úmerne závažnosti vášho úrazu či choroby.

Môže byť súčasťou poistenia: