Pripoistenie

Oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity

Popis pripoistenia

Ostaňte krytý aj v prípade invalidity. Ak vám bude počas doby poistenia priznaný plný invalidný dôchodok, pravidelné platby za vaše poistenie budú na náš účet.

Môže byť súčasťou poistenia: