Pripoistenie

Oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity alebo smrti

Popis pripoistenia

Ochráňte uzatvorené poistenie pre vaše dieťa. V prípade smrti alebo invalidity jedného z rodičov budeme platiť poistenie dieťaťa za vás.

Môže byť súčasťou poistenia: