Pripoistenie

Oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity - bez ochranných lehôt

Popis pripoistenia

Ostaňte krytý aj v prípade invalidity. Ak vám bude počas doby poistenia priznaný plný invalidný dôchodok, pravidelné platby za vaše poistenie budú na náš účet.

Nový variant pripoistenia je bez ochranných lehôt, čo znamená, že plníme od prvého dňa poistenia.

Môže byť súčasťou poistenia: