Pripoistenie

Plná invalidita následkom úrazu s výplatou dôchodku alebo s výplatou dojednanej sumy

Popis pripoistenia

  • V prípade dojednania plnej invalidity následkom úrazu s výplatou dôchodku vám pri poistnej udalosti budeme vyplácať pravidelný dôchodok. 
  • V prípade dojednania plnej invalidity následkom úrazu s výplatou poistnej sumy vám pri poistnej udalosti vyplatíme celú sumu naraz.

Môže byť súčasťou poistenia: