Poistenie batožiny

Popis pripoistenia

Batožinu si poistíte pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty až do výšky 800 EUR. Plnenie je bez spoluúčasti.

Môže byť súčasťou poistenia: