Poistenie čelného skla

Popis pripoistenia

Nemusíte pátrať po vinníkovi, v prípade dojednania tohto pripoistenia bude oprava do 50 € za poškodené čelné sklo bez spoluúčasti. V prípade výmeny je spoluúčasť 5%, min. 17 €.