Poistenie čelného skla motorového vozidla

Popis pripoistenia

Nemusíte pátrať po vinníkovi, v prípade dojednania tohto pripoistenia bude plnenie za poškodené čelné sklo bez spoluúčasti.