Poistenie GAP

Popis pripoistenia

  • Poistenie finančnej straty pre prípad totálnej škody alebo odcudzenia vozidla,
  • poistenie končí po troch rokoch od začiatku poistenia,
  • s krytím spoluúčasti.