Poistenie krytia výluk škôd vzniknutých na polepoch motorového vozidla

Popis pripoistenia

V prípade poškodenia vašich polepov si ich môžete na vaše vozidlo obnoviť  až do výšky 500 EUR.