Poistenie krytia výluky nasatia vody do motora

Popis pripoistenia

Kryjeme škody, ku ktorým dôjde v dôsledku nasatia vody do spaľovacieho priestoru motora. Kontaktujte našu asistenčnú službu a uhradíme náklady na opravu do výšky 3 000 €.