Poistenie nákladov pri zámene paliva

Popis pripoistenia

Preplatíme náklady, ak ste omylom načerpali nesprávny druh paliva a to konkrétne vyprázdnenie nádrže a prečerpanie paliva, vyčistenie nádrže po zámene paliva a výmena palivového filtra až do 150 EUR.