Poistenie zámeny paliva

Popis pripoistenia

V tomto poistení vám preplatíme náklady za nesprávne natankované palivo. Čiže preplatíme sumu za palivo z pokladničného bloku z čerpacej stanice.