Poistenie zapožičania náhradného vozidla

Popis pripoistenia

Uhradíme náklady na zapožičanie náhradného vozidla v prípade škody počas doby nevyhnutnej na opravu poisteného vozidla.