Predĺžená záruka

Popis pripoistenia

Toto pripoistenie predĺženej záruky vám poskytne poistnú ochranu pre prípad náhlej poruchy vybraných súčiastok vozidla až do limitu 2 000 EUR na jedno poistné obdobie (365/366 dní). Pripoistenie je určené pre nové vozidlo až do 5 rokov od prvej registrácie vozidla a počet najazdených kilometrov v čase začiatku poistenia až do 100 000 km. Pripoistenie končí ku koncu poistného obdobia, v ktorom vozidlo dosiahne 8 rokov od dátumu prvej registrácie alebo najazdí 200 000 km. Spoluúčasť je 10 %, min. 500 EUR.

Môže byť súčasťou poistenia: