Prepätie alebo podpätie

Popis pripoistenia

Škoda na elektronických alebo elektrických zariadeniach, ktorú spôsobili výkyvy sily elektronického prúdu.

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu majetku.