Pripoistenie

Pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti

Popis pripoistenia

Ak sa stane nehoda alebo vám diagnostikujú chorobu, ktorá vás pripúta na lôžko, tak budete potrebovať všetok čas na uzdravenie a neostane vám žiaden na prácu. Nedovoľte, aby vám neostali ani peniaze. S týmto pripoistením vás kryjeme aj v prípade, že nebudete môcť pracovať. Vyplatíme vám dennú dávku za každý deň práceneschopnosti, až kým sa opäť nepostavíte na nohy. A to až 12 mesiacov od jej vzniku.

Môže byť súčasťou poistenia: