Pripoistenie

Pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti v prípade úrazu

Popis pripoistenia

Ak sa stane úraz, ktorá vám spôsobí práceneschopnosť, budete napriek nižšiemu príjmu stále potrebovať financie rovnako. Vyplatíme vám dohodnutú dennú dávku za každý deň práceneschopnosti z dôvodu úrazu, až kým budete môcť opäť pracovať. A to až 12 mesiacov od jej vzniku.

Môže byť súčasťou poistenia: