Pripoistenie

Pripoistenie onkologických chorôb

Popis pripoistenia

Zdravie sa síce kúpiť nedá, ale dobrá zdravotná starostlivosť áno. Ak vám bolo diagnostikované zhubné ochorenie, vyplatíme vám dojednanú poistnú sumu, ktorá vám môže pomôcť zmierniť následky.

Môže byť súčasťou poistenia: