pripoistenie

Pripoistenie onkologických chorôb - bez ochranných lehôt

Popis pripoistenia

Zdravie sa síce kúpiť nedá, ale dobrá zdravotná starostlivosť áno. Ak vám bolo diagnostikované zhubné ochorenie, vyplatíme vám dojednanú poistnú sumu, ktorá vám môže pomôcť zmierniť následky.

Nový variant pripoistenia je bez ochranných lehôt, čo znamená, že plníme od prvého dňa poistenia.

Môže byť súčasťou poistenia: