Pripoistenie osôb

Popis pripoistenia

Vodič vozidla a cestujúci sú pripoistení na riziko smrti vo výške 700 EUR / osoba a poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu je 1 400 EUR / osoba.