Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní

Popis pripoistenia

Pripoistenie zodpovednosti pri pracovnom úraze zamestnanca. Zahŕňa aj náhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť, nemocenské a dôchodkové zabezpečenie.

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu zodpovednosti.