Spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia

Popis pripoistenia

Poškodenie alebo zničenie vecí, ktoré spôsobí spätná voda z kanalizačného potrubia.

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu majetku.