Pripoistenie

Tisícnásobná ochrana

Popis pripoistenia

Ak sú trvalé následky úrazu ocenené na 50 % a viac, tak vám vyplatíme celú dojednanú poistnú sumu. Poistné plnenie sa vypláca najskôr po roku odo dňa úrazu.

Môže byť súčasťou poistenia: