Pripoistenie

Trvalé následky úrazu

Popis pripoistenia

V prípade trvalých následkov zapríčinených úrazom vám vyplatíme časť poistnej sumy, ktorú môžete použiť, ako len uznáte za vhodné. Čím sú následky po úraze väčšie, tým väčšie bude aj poistné plnenie.

Môže byť súčasťou poistenia: