Pripoistenie

Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350 %

Popis pripoistenia

Úrazy, žiaľ, niekedy zanechávajú trvalé následky. Ale aj v takom prípade vás kryjeme. V závislosti od rozsahu telesného obmedzenia alebo poškodenia budú finančné prostriedky, ktoré dostanete, narastať až do výšky 350 % z dojednanej poistnej sumy.

Môže byť súčasťou poistenia: