Únik vody (vodné/stočné)

Popis pripoistenia

Škoda spôsobená vodovodnou škodou. Uhradí náklady za vodné a stočné účtované za únik vody pre poškodení potrubia.

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu majetku.