Zapožičanie náhradného vozidla

Popis pripoistenia

Toto pripoistenie kryje náklady na prenájom náhradného vozidla. Vyberte si limit 500 EUR alebo 1 000 EUR (denný prenájom do 100 EUR). Spoluúčasť neplatíte.