Elektronická komunikácia

Spolu za zelenší život

Prostredníctvom elektronickej komunikácie pomáhame našim mestám
Za každý udelený súhlas s elektronickou komunikáciou v období február – máj 2022 venujeme 0,20 Eur občianskemu združeniu Živica na realizáciu Eko projektu Zelený sad. V projekte sa zameriavame na staré a krajové odrody ovocia, ktoré sa nachádzajú už len na pár jedincoch stromov. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysadiť ovocný sad vo verejnom priestranstve mesta alebo obce, aby sme tieto odrody zachovali pre budúce generácie. Súčasťou projektu budú okrem vysadených stromov aj náučné tabule informujúce o význame starých odrôd ovocných stromov z hľadiska biodiverzity a adaptácie na klimatickú zmenu. Viac o elektronickej komunikácii nájdete tu.

Chcem nastaviť elektronickú komunikáciu a podporiť Eko projekt Zelený sad

Vyhrajte eko balíček do domácnosti!
Ak si zároveň aktivujete aj klientsky portál, hráte o 20 balíčkov eko pomocníkov do domácnosti v hodnote 50 Eur. V baličku si nájdete produkty, ktoré sú vyrábané z materiálov a technológiami šetrnými k životnému prostrediu – napr. eko prací prostriedok, eko prípravok na umývanie riadu, eko čistiacu pastu a pod. Produkty sú na prírodnej báze, s vysokou účinnosťou, dermatologicky testované, ľahko biologicky rozložiteľné, bez zdraviu škodlivých konzervantov a parfumov. 

Nastaviť elektronickú komunikáciu a podporiť Eko projekt Zelený sad - SPOLU SO SÚŤAŽOU

Trvanie súťaže je od 1. februára do 31. mája 2022 a žrebujeme 4x. Žrebovanie výhercov sa uskutoční v dňoch:
02.03. za súťažné obdobie od 01.02. do 28.02.
06.04. za súťažné obdobie od 01.03. do 31.03.
04.05. za súťažné obdobie od 01.04. do 30.04. 
01.06. za súťažné obdobie od 01.05. do 31.05

Máme nových výhercov! Vyžrebovaní výhercovia balíčkov eko pomocníkov do domácnosti v hodnote 50 Eur:

Za súťažné obdobie od 01.04. do 30.04.2022:

 • Hana P., Kvitsoy
 • Martina Š., Komjatice
 • Ivan P., Nitra 
 • Oleksandr Z., Nitrianske Hrnčiarovce
 • Renáta L., Viničné pri Pezinku

Za súťažné obdobie od 01.03. do 31.03.2022:

 • Katarína K., Pezinok
 • Karol F., Žilina
 • Marek L., Spišská Nová Ves
 • Mária G., Humenné
 • František J., Martin

Za súťažné obdobie od 01.02. do 28.02.2022:

 • Pavol L., Závadka nad Hronom
 • Miroslav Š., Borský Mikuláš
 • Andrea G., Hnúšťa
 • Denisa S., Košice
 • Miroslav M., Senohrad

Celé znenie štatútu súťaže je k nahliadnutiu tu.

Eko aktivity poisťovne Kooperativa:

Našim  zamestnancom záleží na prostredí, v ktorom žijeme! 
V roku 2021 sme spoločne v rámci grantovému programu a projektu Social Aktive Day skrášlili verejné priestory v mestách a obciach po celom Slovensku. Podarilo sa nám skrášliť 35 miest. Vysadili sme cez 500 stromov a kríkov a vyzbierali 500 kg odpadu.
 
Šetríme lesy! 
Postupnými krokmi sa snažíme  v čo najväčšej miere preorientovať na digitálnu formu predaja  a komunikácie s klientom. Len za posledné dva roky sme znížili spotrebu papiera na tlač hromadnej korešpondencie a tlačovín a tak ušetrili  850 stromov.
 
Využívame zelenú energiu
Pri odbere elektrickej energie dlhodobo spolupracujeme s modernými poskytovateľmi energie, ktorí poskytujú dodávky Zelenej energie vyrobenej primárne z obnoviteľných zdrojov (vodná, veterná, solárna energia, energia z biomasy, bioplynu a pod.). Postupne obnovujeme naše nehnuteľnosti, aby boli hospodárnejšie a energeticky efektívnejšie.
 
Tvoríme zdravšie nájomné bývanie
Vzhľadom na to, že naša spoločnosť pripravuje a realizuje výstavbu a prevádzku bytov určených pre nájomné bývanie, tak aj v rámci projekcie uvažujeme s energeticky najefektívnejšími riešeniami stavieb v čo najväčšej možnej miere.

Komunikujte s nami elektronicky a ekologicky. Prostredníctvom e-mailu alebo SMS (elektronicky) budeme zasielať korešpondenciu týkajúcu sa poistných zmlúv alebo poistných udalostí. Zasielaný dokument je zabezpečený heslom. Elektronicky posielame napríklad dokumenty: poistka (potvrdenie o poistení), predpis na úhradu poistného, oznámenie o likvidácii škodovej udalosti, výzvy, oznámenia a pod. Výnimku tvorí korešpondencia, ktorej zaslanie je v zmysle platných právnych predpisov potrebné vykonať poštovým doručovateľom.Udelený súhlas s elektronickou formou komunikácie môže poistník kedykoľvek odvolať: