Informácie k cestovnému poisteniu - Ukrajina

Informácie k cestovnému poisteniu - Ukrajina

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a vyhlásený 4. stupeň bezpečnostného rizika Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZV a EZ SR) s odporúčaním opustiť krajinu, poisťovňa Kooperativa dôrazne odporúčame svojim klientom necestovať na Ukrajinu.

Zároveň upozorňujeme na tieto skutočnosti:

  • klienti, ktorí sa nachádzajú na území Ukrajiny a vstúpili tam ešte predtým, ako MZV EZ SR vydalo odporúčanie necestovať, majú cestovné poistenie platné, okrem: poistných udalostí vzniknutých v priamej súvislosti s vojnovými a vojne podobnými udalosťami a konfliktmi
  • klienti, ktorí vycestujú na Ukrajinu po tom, ako bolo vyhlásené odporúčanie MZV a EZ SR necestovať, cestovné poistenie nekryje žiadne škody a v prípade škodovej udalosti poisťovňa Kooperativa neposkytne poistné plnenie

Odporúčame postupovať podľa pokynov, ktoré sú priebežne aktualizované na webe MZV a EZ SR: Cestovné odporúčanie – necestovať na územie Ukrajiny - Oznamy a upozornenia pred cestovaním - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (www.mzv.sk).

Vzhľadom na súčasnú situáciu na Ukrajine, nie je možné poskytovať asistenčné služby z cestovného poistenia pre klientov, ktorí sa v tejto krajine nachádzajú.