Oslovovanie klienta cez telefón

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group oslovuje svojich klientov aj cez telefón, predovšetkým cez svoje interné call centrum, ale má aj zazmluvnených externých partnerov, ktorí realizujú telemarketingové činnosti v mene KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (predaj niektorých produktov a služieb, prieskum spokojnosti klientov, aktualizácia informácii).

Momentálne telemarketingovú činnosť vykonáva externe zazmluvnené call centrum:

  • CreditCall, s.r.o.

Tak ako v pobočke poisťovne overujeme klientov cez Občiansky preukaz, aj poradca call centra musí klienta KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group overiť, a tak si potrebuje od klienta vyžiadať overovacie údaje. Overenie slúži ako ochrana klienta a predchádzame tak k prezradeniu tajomstva inej osobe.

Naši zmluvní partneri sú zaviazaní k mlčanlivosti a osobné údaje klienta nemôžu využívať na iné účely.

Operátor externého call centra alebo poradca interného KC si môže od klienta pýtať tieto 3 overovacie údaje:

  1. Celé meno a priezvisko klienta,
  2. celá trvalá adresa klienta,
  3. dátum narodenia.

Externé call centrum Creditcall, s.r.o vás môže kontaktovať z telefónneho čísla : +421 950 103 630