Zelený sad


Získajte ovocný sad plný života pre vašu obec či mesto.

Cieľom projektu Zelený sad je vytvorenie zmysluplného komunitného priestoru v správe mesta alebo obce. V sade sa plánuje vysadiť viac ako 30 drevín, hlavne stromov vzácnych starých odrôd jabloní a hrušiek, kríkov a jedlých trvaliek tak, aby ovocie bolo možné konzumovať počas celej sezóny.
Pri voľbe drevín a realizácii výsadby je zaručená vysoká úroveň ekologického a permakultúrneho dizajnu, kde sa dreviny vzájomne pozitívne ovplyvňujú. Sad nemusí mať len úžitkový, ale aj vzdelávací charakter verejného priestoru. K vysadenej zeleni pribudnú aj náučné tabule informujúce o význame starých odrôd ovocných stromov z hľadiska biodiverzity a adaptácie na klimatickú zmenu.

Realizácia projektu bude prebiehať na jeseň v jednom vybranom meste či obci. Zabezpečíme všetky služby a materiály spojené s výsadbou (dreviny, kompost, mulč, koly, pletivo, doprava, návrh dizajnu, koordinačné a sadovnícke práce, prípadné terénne úpravy, tabuľky s označením drevín...).
Zapojiť do projektu Zelený sad sa môže obec alebo mesto, ktoré má vo vlastníctve pozemok a vie garantovať starostlivosť o sad na min. 5 rokov prostredníctvom prihlášky najneskôr do 30.6.2022.

Chcem sa zapojiť do projektu Zelený sad

Koordinátor projektu je Živica a partner KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.