Asistenčná služba

Asistenčné služby v cestovnom poistení

Benefit získate v cestovnom poistení
MARCO POLO, Objavuj Slovensko

Zobraziť služby dostupné v poistení:

Asistenčná služba

Asistenčná služba v zahraničí

Sme tu pre vás aj v zahraničí. S touto službou vám budeme asistovať pri situáciách, ako sú:

 • Sprostredkovanie služieb lekára a prijatia do zdravotníckeho zariadenia,
 • organizácia spopolnenia poisteného v štáte, kde poistený zomrel, alebo repatriácia,
 • úhrada nákladov poisťovňou na nevyhnutné telefonické hovory súvisiace s poistnou udalosťou,
 • informácia v prípade náhlej choroby alebo úrazu poisteného, jeho zdravotného stavu a postupe liečby v zahraničí osobe, ktorú určil poistený,
 • odborná pomoc poistenému pri získavaní náhradných cestovných dokladov v prípade straty alebo odcudzenia,
 • preplatenie primeraných nákladov na dopravu poisteného z miesta pobytu v zahraničí do miesta najbližšieho zastupiteľského úradu a späť s cieľom obstarať náhradné cestovné doklady a tiež náklady na vystavenie nových cestovných dokladov.

Službu môžete mať v poistení:

Asistenčná služba

Dopravná asistencia

S našou Dopravnou asistenciou máte svet na dlani. Dopravná asistencia pozostáva z viacerých užitočných služieb:

 • Refundácia – v prípade zrušenia letu vám pomôžeme zabezpečiť finančnú refundáciu vo forme vystavenia voucheru leteckou spoločnosťou.
 • Nepravidelnosť v doprave – informujte sa, ako postupovať pri nepríjemných situáciách (napr. meškanie či iná nepravidelnosť) v leteckej, železničnej a autobusovej doprave.
 • Rovnako poradíme aj pri zmeškaní odchodu z dôvodu dopravnej nehody motorového vozidla alebo vlaku, ktorým cestujete, alebo pri mimoriadnom zrušení liniek verejnej dopravy.
 • Covid asistencia – informácie pre cestovateľov o pandemických pravidlách v krajinách po celom svete.
 • V prípadoch núdze alebo odcudzenia, zničenia či straty batožiny vám sprostredkujeme finančnú pomoc.

Službu môžete mať v poistení:

Asistenčná služba

Technická asistencia

Ste na dovolenke alebo služobnej ceste a zistíte, že doma sa vám prihodila technická havária? My sa o situáciu postaráme za vás. V pokoji sa sústreďte na prácu či oddych. Či už je to technická havária v domácnosti, alebo nebytových priestoroch patriacich k bytu (napr. pivnica), zorganizujeme a uhradíme príjazd technickej pohotovostnej služby a postaráme sa o práce vedúce k odstráneniu príčiny havárie.

Službu môžete mať v poistení:

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám