Používanie cookies a nástrojov tretích strán

Poisťovni KOOPERATIVA záleží na ochrane súkromia návštevníkov webových stránok poisťovne. Získané dáta využívame výlučne na zlepšovanie našich online služieb a poskytovanie čo najlepšieho používateľského zážitku z návštevy webového sídla spoločnosti.

Na technické zabezpečenie týchto aktivít používame súbory cookies či iné technické prostriedky, najmä skripty či pixely, ktorých úlohou je zaznamenať dáta o používaní webovej stránky.

Na tejto stránke nájdete informácie o tom, aké cookies a nástroje tretích strán využíva webové sídlo poisťovne KOOPERATIVA, ako tieto dáta využívame, na aký účel ich zbierame a ako môžete zmeniť nastavenie ich zberu. Stránka obsahuje tiež detailný rozpis jednotlivých cookies a nástrojov s podrobnosťami o dĺžke ich ukladania a o konkrétnom účele.

Táto stránka je pravidelne aktualizovaná a odporúčame vám dôkladne si jej obsah naštudovať.

Prevádzkovateľ webového sídla

Prevádzkovateľom webového sídla kooperativa.sk a jednotlivých online nástrojov je KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO 00585441, DIČ 2020527300, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, Vl.č. 79/B.

Data Protection Officer – Zodpovedná osoba

Ak máte otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, alebo chcete získať viac informácií, môžete sa na nás obrátiť písomne na našu adresu: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava. Spoločnosť KOOPERATIVA tiež určila zodpovednú osobu, ktorá dohliada na ochranu osobných údajov v spoločnosti KOOPERATIVA. Na zodpovednú osobu sa môžete obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy dpo@koop.sk alebo písomne na vyššie uvedenú adresu.

Čo sú cookies

Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server pošle webovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkou daného webového sídla, ak toto používa cookies (množné číslo od cookie). Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači (alebo smartfóne alebo tablete) používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na určené miesto.

Pri ďalšej požiadavke prehliadača na stránku z toho istého webového servera potom prehliadač posiela späť serveru aj uložené cookie alebo viac cookies, ktoré si pýta už v hlavičke stránky. V prípade cookies, pri ktorých je v stĺpci "Trvanie" uvedené "Iba počas prehliadania webu" sú informácie zapamätané len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session cookies) daného sídla, v prípade permanentných cookies aj pri ďalších návštevách až do uplynutia platnosti cookies, alebo ich odstránenia (vymazania) používateľom.

Cookies zvyčajne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Ukladajú sa do nich najčastejšie používateľské predvoľby (napríklad jazyk) a pod.

Táto definícia pochádza z encyklopédia Wikipedia, kde sa môžete dozvedieť o cookies viac.

Typy používaných cookies a účel ich využitia

Potrebné cookies

Potrebné súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia, nastavenia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies. Tieto cookies preto naše webové stránky používajú vždy a nie je možné ich používanie vypnúť. K takémuto spracúvaniu údajov dochádza v súlade s ustanovením §55 ods. 5 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Súhrn potrebných cookies využívajúcich externého partnera:

Google reCAPTCHA – Slúži na ochranu proti spamu robotov. Ďalšie informácie nájdete na https://www.google.com/recaptcha/about/

Štatistické cookies

Štatistické súbory cookies pomáhajú prevádzkovateľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií. Tieto informácie nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať.

Súhrn štatistických cookies využívajúcich externého partnera:

Google Analytics – Sleduje návštevnosť a správanie návštevníkov na stránke, vytvára anonymizované štatistické prehľady. Ďalšie informácie nájdete na  https://marketingplatform.google.com/about/analytics/https://marketingplatform.google.com/about/analytics/

Gemius Direct Effect – Systém na monitorovanie reklamných kampaní. Ďalšie informácie nájdete na https://directeffect.gemius.com/en/

Marketingové cookies

Marketingové súbory cookies sa používajú na zaznamenávanie návštev na webových stránkach. Ich účelom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých návštevníkov.

Zakázanie marketingových cookies nevedie k nezobrazovaniu reklamy. Spôsobí len to, že reklamy, ktoré vám budú zobrazované, budú menej relevantné a tým pádom vás môžu viac obťažovať, keďže pre vás nemusia byť prínosné.

Súhrn štatistických cookies využívajúcich externého partnera:

Adform – Nástroj využívaný na zobrazovanie a cielenie relevantnej reklamy. Ďalšie informácie nájdete na https://site.adform.com/company/about-adform/

Facebook – Zabezpečuje zobrazovanie relevantnej reklamy a meria a vylepšuje zobrazovanie reklamy. Ďalšie informácie nájdete na  https://www.facebook.com/business/ads

Detaily o používaných cookies a technické údaje

Potrebné (technické, systémové a aplikačné) cookies

Názov cookie Doména  Zdroj Použitie Trvanie
ASP.NET_SessionId kooperativa.sk kooperativa.sk Session cookie automaticky generované frameworkom na anonymnú identifikáciu používateľa. Iba počas prehliadania webu
__RequestVerificationToken kooperativa.sk kooperativa.sk Anti-forgery cookie nastavená frameworkom slúžiaca na ochranu proti tzv. Cross-Site Request Forgery útoku. Iba počas prehliadania webu
modal-seen kooperativa.sk kooperativa.sk Aplikačná cookie na odpamätanie informácie o zobrazení modálneho okna na titulnej stránke. 1 deň
cconsent kooperativa.sk kooperativa.sk Cookie knižnice "Cookie consent" na správu povolených cookies. Bez expirácie
_GRECAPTCHA .google.com google.com Cookie generovaná a používaná službou Google reCAPTCHA, ktorá slúži na ochranu proti spamu robotov. 180 dní

 

Štatistické cookies 

Názov cookie Doména  Zdroj Použitie Trvanie
_gat kooperativa.sk Google Analytics Cookie používaná na reguláciu webových requestov. 1 deň
ga_rollup_gid, ga_rollup, _ga, _gat_UA-#, _gid kooperativa.sk Google Analytics Cookie pre štatistické účely. Jedinečný identifikátor pre štatistické údaje o tom, ako návštevník používa webové stránky. 2 roky
_UAAddOn kooperativa.sk Gemius Direct Effect Systém na monitorovanie reklamných kampaní. Podľa nastavenia prehliadača.
_ga kooperativa.sk Google Analytics Cookie slúžiaca na rozlišovanie používateľov. 2 roky
_gat kooperativa.sk Google Analytics Reguluje množstvo dotazov odosielaných do Google analytics. 1 minúta
_gid kooperativa.sk Google Analytics Cookie slúžiaca na rozlišovanie používateľov. 1 deň
_rollupGa kooperativa.sk Google Analytics Obsahuje anonymné štatistiky používateľa s použitím náhodne generovaného ID. 2 roky
_rollupGa_gid kooperativa.sk Google Analytics Ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú stránku. 1 deň

 

Marketingové cookies

Názov cookie Doména  Zdroj Použitie Trvanie
C adform.com Adform Identifikátor, či návštevník akceptoval cookie. 60 v prípade akceptovania cookie/3650 dní v prípade neakceptovania cookie
TPC adform.com Adform Identifikuje, či návštevníkov prehliadač akceptuje treťostranné cookies. 14 dní
GCM adform.com Adform Identifikuje, či je potrebné znova skontrolovať existenciu zhody partnerovho súboru cookie. 1 deň
CM adform.com Adform Identifikuje, či je potrebné znova skontrolovať existenciu zhody partnerovho súboru cookie (AdServing) 1 deň
CM14 adform.com Adform Identifikuje, či je potrebné znova skontrolovať existenciu zhody partnerovho súboru cookie (Cookie Matching) 14 dní
token adform.com Adfrom Bezpečnostný token pre funkciu odhlásenia. Iba počas prehliadania webu
otsid adform.com Adform Deaktivácia špecifická pre inzerenta. 365 dní
uid adform.com Adform Unikátny identifikátor. 60 dní
cid adform.com Adform Cookie ID (rovnaké ako UID). 60 dní
adtrc adform.com Adform Identifikuje, či boli zhromaždené informácie o prehliadači. 7 dní
fr, _fbp facebook.com Facebook Facebook cookie, ktorá zabezpečuje zobrazovanie relevantnej reklamy a meria a vylepšuje zobrazovanie reklamy. Zbiera dáta o správaní sa používateľa na stránke, ktorá obsahuje Facebook pixel alebo Facebook social plugin. 90 dní

Úprava nastavenia cookies alebo ich vypnutie

Nastavenie cookies môžete vykonať prostredníctvom svojho internetového prehliadača alebo v prípade stránok kooperativa.sk aj v časti Moje nastavenia cookies. Konkrétny spôsob nastavenia a spôsob práce s cookies záleží od konkrétneho internetového prehliadača, z ktorého na stránky pristupujete.

Pri spracovávaní dát pracujeme na základe Informácií o spracúvaní osobných údajov.

Moje nastavenia cookies