Informácie o používaní súborov cookies

Všetky cookies a obdobné nástroje integrované na webstránke https://kooperativa.sk/ (ďalej spoločne len ako „Webstránka“) prevádzkuje spoločnosť:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00 585 441

(ďalej len „my“, „KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.“, alebo „Prevádzkovateľ“). Ohľadne cookies môžete kedykoľvek kontaktovať našu zodpovednú osobu, a to buď:

  • e-mailom na: dpo@koop.sk alebo;
  • poštou na: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava.


Tento dokument je primárne venovaný návštevníkom Webstránky, nakoľko poskytuje informácie o tom, ako používame súbory cookies a obdobné nástroje v súvislosti s používaním Webstránky a ako ďalej využívame takto získané dáta.

Tento dokument dopĺňa a konkretizuje všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú dostupné na https://kooperativa.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zároveň, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, máte ako dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vykonávanom na: 

  • právnom základe oprávnených záujmov; a
  • účely priameho marketingu; 

vrátane súvisiaceho profilovania. Daná námietka má rovnaký účinok ako odvolanie súhlasu.  

1. Aké typy cookies používame?

Cookies sú súbory, ktoré sa uložia do Vášho internetového prehliadača využívaného Vašim zariadením pri prehliadaní našich webstránok a zasielajú nám informácie o Vašej aktivite. Ide o technológiu, ktorá nám pomáha lepšie ovládať a nastaviť naše Webstránky, porozumieť Vášmu správaniu počas ich využívania ale aj adresnejšie cieliť našu online reklamu a kampane.

Na našich Webstránkach využívame tieto základné typy cookies:

  • Nevyhnutné cookies – Nevyhnutné súbory cookies slúžia na anonymnú identifikáciu používateľa, umožňujú fungovanie základných funkcií, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok, ale aj úplne základné meranie návštevnosti bez zdieľania dát s treťou stranou. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies. Nevyhnutné cookies spracúvame na účel prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie fungovania našej Webstránky bez potreby získavania Vášho súhlasu.

  • Štatistické cookies - Ide o spracúvanie štatistických cookies, ktoré využívame pri marketingovej  analytike v rámci využívania špecializovaných nástrojov (napr.Google Analytics) s cieľom lepšie rozumieť a interpretovať dáta o používateľoch našej webstránky a spôsobu akým využívajú naše služby a webstránky, či o reklamných kampaniach a následne ich využívať pri cielení reklamy. Na využívanie štatistických cookies za účelom cielenia a personalizácie obsahu reklamy od Vás vyžadujeme predchádzajúci súhlas.

  • Marketingovo-analytické cookies - Ide o spracúvanie marketingovo-analytických cookies a nástrojov tretích strán (ako je hlavne Meta a Adform) pre cielenie našich reklamných kampaní a zobrazovanie reklám na našej webovej stránke, na Vašich profiloch zriadených na sociálnych sieťach pri bežnom používaní internetu. A ďalej slúži pre zvyšovanie povedomia o nás v online prostredí využívaním analytických cookies a nástrojov tretích strán (predovšetkým Facebook, Google alebo Adform) s cieľom zobrazovať na našich webových stránkach a sociálnych sieťach personalizovaný obsah a umožňovať Vám lepšie interakcie s našim obsahom na sociálnych sieťach cez zásuvné moduly tretích strán (napr. Facebook, LinkedIn). V súlade s právnymi predpismi vyžadujeme na všetky analytické cookies Váš predchádzajúci súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Zároveň rozlišujeme medzi tzv. „1st party“ cookies – ktoré ukladáme priamo my resp. naše servery – a tzv. „3rd party“ cookies – ktoré ukladajú naši externí poskytovatelia služieb / tretie strany ako sú napr. reCAPTCHA, Adform, Meta, Gemius Direct Effect .

2. Na aké účely a na základe čoho používame cookies?

Nevyhnutné a analytické cookies využívame na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

Účel spracúvaniaTyp cookiesPrávny základ

Prevádzka, bezpečnosť  a optimalizácia fungovania webstránok


Nevyhnutné cookies

Oprávnený záujem

Využívanie webstránky na analytické a štatistické účely 

Štatistické cookies,  Marketingovo-analytické cookies

Súhlas dotknutej osoby

Cielenie a personalizácia obsahu reklamy

Marketingovo-analytické cookies

Súhlas dotknutej osoby

Tieto jednotiace účely však zahŕňajú viaceré spracovateľské operácie, ktoré bližšie opisujeme nižšie:

Účel spracúvaniaBližšie vysvetlenie

Prevádzka, bezpečnosť a optimalizácia fungovania webstránok

 

Ide o spracúvanie nevyhnutných cookies, ktoré nám umožňujú používať Vami zvolené nastavenia webstránok ako napr. uchovávanie udelenia súhlasu alebo nesúhlasu s cookies, využívanie nášho klientskeho portálu alebo ak máte záujem na iné využívanie našej Webstránky. Ide taktiež o spracúvanie nevyhnutných cookies, ktoré prispievajú k ochrane pred útokmi Cross-Site Request Forgery (CSRF) a proti spamu robotov alebo inak podporujú správne a bezpečné fungovanie Webstránky. Pri dosahovaní účelu sa používajú aj cookies od Google ReCaptcha na čítanie a filtrovanie požiadaviek robotov.

Využívanie webstránky na analytické a štatistické účely

Ide o spracúvanie marketingovo-analytických cookies pri využívaní špecializovaných nástrojov (napr. Google Analytics, Gemius Direct Effect alebo Adform) s cieľom lepšie rozumieť a interpretovať dáta o používateľoch našej Webstránky a spôsobe, akým sa využívajú naše služby a tiež monitorovanie reklamných kampaní a následne ich využívať pri cielení reklamy. V rámci toho môže tiež dochádzať k segmentovaniu zákazníkov do rôznych skupín, ktorým sa prispôsobujú reklamné kampane alebo obsah webstránok.

Cielenie a personalizácia obsahu reklamy

Cielenie a personalizácia obsahu reklamy. Ide o spracúvanie marketingovo-analytických cookies a nástrojov tretích strán (ako je hlavne Meta a Google) pre cielenie našich reklamných kampaní a zobrazovanie reklám na našej webovej stránke, na Vašich profiloch zriadených na sociálnych sieťach a umožňovať Vám lepšie interakcie s našim obsahom cez zásuvné moduly tretích strán (napr. Meta).

3. Aké konkrétne cookies používame a aká je ich životnosť?

Nižšie je uvedený zoznam všetkých cookies, ktoré aktuálne používame na Webstránke.

Daný zoznam obsahuje aj ďalšie potrebné informácie vrátane životnosti cookies resp. dĺžky ich funkčnosti.  Podľa doby uchovávania cookies vo Vašom zariadení alebo internetovom prehliadači sa dajú cookies rozdeliť na krátkodobé (tzv. session cookies – trvanie počas prehliadania webu), ktoré sa po zavretí prehliadača alebo ukončení relácie vymažú a dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení vymažú sa až po uplynutí určitej doby alebo až aktívnym vymazaním cookies, ktoré môžete kedykoľvek realizovať.

Potrebné (technické, systémové a aplikačné) cookies

Názov cookieDoména ZdrojPoužitieTrvanie
ASP.NET_SessionIdkooperativa.skkooperativa.skSession cookie automaticky generované frameworkom na anonymnú identifikáciu používateľa.Iba počas prehliadania webu
connect.sidkooperativa.skkooperativa.skSlúži pre správnu funkčnosť webového chatuIba počas prehliadania webu
csrfkooperativa.skkooperativa.skPomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF).Iba počas prehliadania webu
_GRECAPTCHAgoogle.comgoogle.comCookie generovaná a používaná službou Google reCAPTCHA, ktorá slúži na ochranu proti spamu robotov.180 dní
BIGipServer#solidus.koop.skkoop.skSlúži na optimalizovanie výkonu webového serveraIba počas prehliadania webu
TS#solidus.koop.skkoop.skSlúži pre správnu funkčnosť webového chatuIba počas prehliadania webu

Štatistické cookies 

Názov cookieDoména ZdrojPoužitieTrvanie
_gakooperativa.skGoogle AnalyticsCookie slúžiaca na rozlišovanie používateľov.13 mesiacov
_rollupGakooperativa.skGoogle AnalyticsObsahuje anonymné štatistiky používateľa s použitím náhodne generovaného ID.13 mesiacov
_rollupGa_gidkooperativa.skGoogle AnalyticsUkladá informácie o tom, ako návštevníci používajú stránku.1 deň
MUID.clarity.mswww.clarity.msCookies ukladá informácie o pohybe používateľa na stránke.1 rok
CLIDwww.clarity.mswww.clarity.msUkladá informácie o používaní stránky používateľom.1 rok

Marketingové cookies

Názov cookieDoména ZdrojPoužitieTrvanie
ab._gdkooperativa.skkooperativa.skPoužíva sa na určenie domény cookie koreňovej úrovne, ktorá umožňuje SDK správne fungovať v subdoménach.1 rok
ab.storage.deviceIdkooperativa.skkooperativa.skSlúži na uloženie jedinečného identifikátora zariadenia, čo umožňuje využívať služby Braze1 rok
_fbpfacebook.comFacebookFacebook cookie, ktorá zabezpečuje zobrazovanie relevantnej reklamy a meria a vylepšuje zobrazovanie reklamy. Zbiera dáta o správaní sa používateľa na stránke, ktorá obsahuje Facebook pixel alebo Facebook social plugin.90 dní

4. Ako odvolať Váš súhlas a cookies?

Prostredníctvom interakcie s aktívnym prvkom Moje nastavenia cookies sa Vám opätovne zobrazí cookies lišta, v ktorej stačí vypnúť cookies (viď obrázok nižšie). zmeny nastavení sa prejavia ihneď. 

5. Ako zabrániť ukladaniu cookies do Vášho zariadenia?

Ak neudelíte súhlas cez našu cookies lištu (pokiaľ nejde o nevyhnutné cookies), tieto cookies nebudú uložené do Vášho zariadenia. Neudelenie súhlasu s marketingovými alebo štatistickými cookies nemá žiadny dopad na funkčnosť Webstránok. Všetky typy cookies (aj nevyhnutné aj analytické) viete kedykoľvek vymazať prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača, avšak v prípade vymazania aj nevyhnutných cookies nemusia optimálne fungovať niektoré nastavenia a funkcie našich Webstránok.

Vo vzťahu k špecifickým analytickým cookies tretích strán je tiež možné využiť aj tzv. opt-out mechanizmy, ktorými zabránite využívaniu konkrétnych cookies tretej strany nielen vo vzťahu k našej Webstránke, ale celkovo k používaniu akýchkoľvek iných webstránok, prípadne vo vzťahu ku konkrétnym sociálnym sieťam, ktoré používate a máte na nich zriadené vlastné používateľské konto.

Google Analytics

Inštalovaním add-on doplnku do Vášho internetového prehliadača zabránite ukladaniu cookies od služby Google Analytics a celkovo Vášmu monitorovaniu touto službou nielen na našej, ale aj na akejkoľvek inej Webstránke. Add-on je dostupný tu.

Facebook (Meta) / Google a mnohé ďalšie tretie strany zapojené do zobrazovania personalizovanej behaviorálnej reklamy na internete

V prípade, že nechcete zobrazovanie personalizovaných reklám, môžete využiť iniciatívu www.youronlinechoices.com. Prostredníctvom ovládania preferencií viete vypnúť viaceré cookies na zobrazovanie týchto reklám vo vzťahu k zapojeným spoločnostiam, ktoré cookies využívajú. Ich vypnutie neznamená to, že už Vám nebude zobrazovaná reklama, ale nebude založená na Vašom správaní.

Facebook (Meta) a Instagram

V prípade, ak máte na Facebooku vlastný účet môžete využiť aj ovládacie prvky pre správu cookies integrované priamo do tejto sociálnej siete, ktoré sú dostupné tu.

Adform

Nástroj je určený pre zaznamenávanie a vyhodnocovanie správania zákazníkov na Webe. Adform vyhodnocuje iba na základe Cookies, Spoločnosť neposiela žiadne ďalšie údaje zákazníkov. V prípade, že nechcete používať tento nástroj, tak je tzv. funkcia opt-out dostupná tu.

Google reCAPTCHA

Nastavenia prehliadača Google Chrome na chrome://settings/cookies umožňujú odstrániť existujúce súbory cookie, povoliť alebo blokovať všetky súbory cookie a nastaviť predvoľby súborov cookie pre weby.

Gemius Direct Effect

V prípade, že nechcete zobrazovanie personalizovaných reklám, môžete využiť funkciu „I don’t want you to collect my data” tlačidlo na Gemius Privacy Tool Page, dostupný tu.

Microsoft Clarity

Analytický nástroj, ktorý pomáha lepšie porozumieť správaniu návštevníkov a zlepšiť užívateľský zážitok na stránke. Väčšina webových prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie, no má k dispozícii aj ovládacie prvky na ich blokovanie alebo vymazanie. Napríklad v Microsoft Edgei môžete zablokovať alebo odstrániť súbory cookie výberom položiek Nastavenia > Ochrana osobných údajov a služby > Vymazať údaje prehľadávania > Súbory cookie a iné údaje lokalít.  Ďalšie informácie o odstránení súborov cookie v prehliadačoch od Microsoftu nájdete v téme Microsoft Edge, Staršia verzia Microsoft Edgeu alebo Internet Explorer. Ak používate iný prehliadač, pozrite si pokyny daného prehliadača. Tieto informácie sú dostupné tu.

Zároveň, cez nastavenia Vášho internetového prehliadača je možné vymazať tie cookies, ktoré sú uložené vo Vašom prehliadači. Postupujte podľa informácií uvedených nižšie, podľa toho, aký prehliadač používate:

Ak si želáte zvýšiť svoju ochranu pred neoprávneným sledovaním Vášho zariadenia a správania na internete cez cookies (najmä tretích strán), využite funkciu „Do Not Track“ (resp. Blokovanie cookies tretích strán), ktorú si podľa typu využívaného prehliadača viete zapnúť podľa nasledovných inštrukcií:

6. Prenášame Vaše dáta do tretích krajín mimo EÚ/EHP?

V nevyhnutnom a minimálnom rozsahu áno. Niektorí z našich dodávateľov, ktorých využívame pri používaní cookies alebo rôznych zásuvných modulov integrovaných do našich webstránok majú sídlo resp. ich ďalšie skupinové spoločnosti majú sídlo v Spojených štátoch amerických, ktoré nemajú ako celok status adekvátnej tretej krajiny, ale podľa nedávneho rozhodnutia Komisie môžu americké spoločnosti opäť žiadať prostredníctvom certifikácie o status adekvátnosti. Zatiaľ zákonnosť prenosov do Spojených štátov amerických zabezpečujeme prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek schválených  Komisiou (znenie dostupné tu). Je však možné, že naši partneri časom získajú status adekvátnosti a prenosy budú opäť prebiehať priamo na základe rozhodnutia Komisie. Až do tohto momentu poskytujeme nasledovné informácie o použitých primeraných zárukách podľa čl. 46 a čl. 47 GDPR:        

7. Je uloženie cookies do môjho zariadenia zmluvnou alebo zákonnou požiadavkou a aké môžu byť následky, ak zabránim ich uloženiu?

Poskytnutie žiadnych cookies nie je zákonnou požiadavkou a ich neposkytnutie teda nemá žiadne negatívne následky s právnym významom pre Vás. Spracúvanie nevyhnutných cookies je však možné považovať za nevyhnutné pre poskytovanie služieb, o ktoré máte záujem, resp. môže ísť o zmluvnú požiadavku. V prípade analytických cookies je ich poskytnutie výlučne dobrovoľné a spravuje sa udelením alebo neudelením Vášho súhlasu. Neudelenie tohto súhlasu nemá pre Vás žiadne negatívne následky.

8. Ako využívame cookies pri správe našich profilov na sociálnych sieťach?

Na našej Webstránke sú dostupné tiež jednoduché prepojenia (linky), ktoré umožňujú okamžité prepojenie medzi našou Webstránkou a našim profilom zriadeným na sociálnej sieti alebo inej platforme (okrem iného Facebook, Instagram, LinkedIn). V týchto prípadoch nejde o aktívne zásuvné moduly (plug-in), ktoré by spôsobovali také spracúvanie údajov, ktoré by si vyžadovalo súhlas od prihlásených, či neprihlásených používateľov týchto sociálnych sietí.

V prípade interakcie s ikonami zobrazujúcimi jednotlivé sociálne siete však môže na strane poskytovateľa sociálnej siete dochádzať k spracúvaniu cookies a osobných údajov, na ktoré nemusíme mať žiadnu kontrolu a vplyv. Za dané používanie cookies nezodpovedáme. Pre viac informácií o spracúvaní cookies je preto potrebné oboznámiť sa s pravidlami ich spracúvania, ktoré zverejnili poskytovatelia sociálnych sietí, ktoré sú ľahko dostupné cez nasledovné odkazy:


V KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. zodpovedáme za spracúvanie Vašich dát iba v určitom rozsahu, napríklad ak navštívite náš profil, ak spolu komunikujeme na sociálnej sieti alebo ak na Vás cielime reklamu na sociálnych sieťach. Na našich profiloch na sociálnych sieťach môžeme spracúvať Vaše osobné údaje a cookies na marketingové alebo štatistické účely spoločne s príslušnými prevádzkovateľmi sociálnych sietí ako tzv. spoloční prevádzkovatelia v zmysle GDPR. Na základe tejto skutočnosti sme povinní Vás informovať o základných častiach dohôd, ktoré sme uzatvorili podľa čl. 26 GDPR:

9. Využívame na našich webstránkach zásuvné moduly (plugin) tretích strán?

Google 

Súčasťou našej webovej stránky je aj autentifikačný modul od spoločnosti Google, prostredníctvom ktorého sa môžete prihlásiť do nášho klientskeho portálu eKooperativa. Pri využívaní tohto spôsobu prihlásenia môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou Google na jeho vlastné účely spracúvania, o ktorých informuje v Pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google. Ako dotknutá osoba sa môžete proti tomuto spracúvaniu brániť, vaše právo si je potrebné uplatniť priamo u spoločnosti Google. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. nemá vplyv na rozsah ani spôsob spracúvania takýchto údajov.

Informácie uvedené v tomto dokumente podliehajú priebežným zmenám a aktualizáciám.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.