Ochrana osobných údajov

Oznámenie o čiastočnej nefunkčnosti nahrávania hovorov v Call centre v rokoch 2018-2021

Našej spoločnosti záleží na riadnom spracúvaní osobných údajov.

Od 25. mája 2018 osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V jednotlivých dokumentoch sú informácie, prečo spracúvame vaše osobné údaje, akým spôsobom ich spracúvame, aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.


Akým spôsobom môžete podať Žiadosť dotknutej osoby?

  • Písomne na ktorejkoľvek pobočke - Váš podpis overí pracovník na pobočke,
  • písomne zaslaním na adresu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava, s notársky overeným podpisom,
  • elektronicky.

Máte záujem položiť otázku ohľadom Vašich osobných údajov a súvisiacimi právami? Vyplňte prosím nasledovný Formulár.

Súvisiace dokumenty k nahliadnutiu:

Názov dokumentu


Naša spoločnosť chráni Vaše osobné údaje aj v prípade, ak je nevyhnutné, aby ich prenášala do tretích krajín. V takom prípade naša spoločnosť zaväzuje svojich zmluvných partnerov, aby pri spracúvaní osobných údajov dodržiavali najvyššie štandardy ich ochrany. Na tento účel naša spoločnosť používa Európskou komisiou schválené tzv. štandardné zmluvné doložky: